Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης «OECD Employment Outlook 2020 – Worker Security and the COVID-19 Crisis», το μέσο ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί τουλάχιστον στο 9,4% στο τέλος του έτους. Αναλυτικότερα, η μέση απασχόληση στον ΟΟΣΑ προβλέπεται να μειωθεί κατά 4,1% έως και 5% φέτος, ανάλογα με το αν θα αποφευχθεί ή όχι ένα δεύτερο κύμα έξαρσης της Covid-19, αλλά αναμένεται να αυξηθεί από 0,3% έως 1,6% το 2021, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο, το μέσο ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί στο 7,7% το επόμενο έτος.

Αναφορικά με τη χώρα μας, η απασχόληση εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος μεταξύ του 3,5% και του 3,8%, με την ανεργία να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 2,1 έως 2,3 μονάδες. Επίσης, για το 2021, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η απασχόληση στην Ελλάδα θα παρουσιάσει μείωση της τάξεως του 1% έως 1,8%, όταν για τον μέσο όρο των χωρών αναμένεται αύξηση από 0,3% έως 1,6%, ενώ για τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι η απασχόληση θα μειωθεί από 2,6% έως 3,2% φέτος και ότι θα ανακάμψει το 2021 κατά 0,9%, εφόσον δεν υπάρξει και δεύτερο κύμα του κορωνοϊού, αλλιώς θα συνεχισθεί η μείωση (-0,6%).

Σημειώνεται, τέλος, ότι το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3 έως 2,8 μονάδες φέτος και να μειωθεί οριακά το 2021 (-0,3 μονάδες) εφόσον δεν υπάρξει δεύτερο κύμα κορωνοϊού, ενώ σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται νέα αύξησή του (0,7 μονάδες).