Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αποκομίσει «τεράστια» οφέλη ως το 2030 αν αποκτήσει πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα, που θα μπορούν να εφοδιάζουν όλους τους μαθητές με τις «στοιχειώδεις ικανότητες» στην ανάγνωση ή τα μαθηματικά, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Σε έκθεσή του με τίτλο «Στοιχειώδεις Ικανότητες Παγκοσμίως - Αυτό που έχουν να κερδίσουν οι χώρες», ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης συγκρίνει στοιχεία από 76 χώρες.

Σύμφωνα με αυτήν, ζωτικής σημασίας κρίνεται οι μαθητές να κατέχουν «τουλάχιστον» τις στοιχειώδεις ικανότητες και γνώσεις, για παράδειγμα στην ανάγνωση και την αριθμητική, όπως αυτές καθορίζονται από τις μελέτες Pisa για τις ικανότητες των μαθητών στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι οποίες δημοσιοποιούνται από τον οργανισμό. Σε ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας μεταξύ των νέων στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ, ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι «αν κάθε 15χρονος μαθητής στον κόσμο κατάφερνε τουλάχιστον ως το 2030» να κατακτήσει τις βασικές αυτές γνώσεις, «τα οφέλη για την ανάπτυξη, την οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη θα ήταν τεράστια». Ταυτόχρονα, ακόμη και οι πλούσιες χώρες απέχουν και αυτές πολύ από την επίτευξη αυτού του στόχου και φέρνει ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, στις οποίες το 24% των νέων ηλικίας 15 ετών αποτυγχάνει στα τεστ βασικών γνώσεων των μελετών Pisa. «Χωρίς τις σωστές ικανότητες, οι άνθρωποι καταλήγουν στο περιθώριο της κοινωνίας και η τεχνολογική πρόοδος δεν μετατρέπεται σε οικονομική ανάπτυξη» επισημαίνει ο ΟΟΣΑ.