Υποχώρησε τον Απρίλιο η ανεργία στα 34 κράτη μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, αν και ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς εργασία παρέμεινε υψηλότερος κατά 10,3 εκατ. άτομα σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την αρχή της χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008.

Ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι ο δείκτης ανεργίας για τα μέλη του υποχώρησε στο 7,4% από 7,5% το πρώτο τρίμηνο του έτους, και ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς εργασία υποχώρησε στα 44,5 εκατ. άτομα από 45,8 εκατ. τον Μάρτιο. Οι νέοι φαίνεται να επηρρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τη συρρίκνωση της αγοράς εργασίας τα χρόνια που ακολούθησαν την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, πυροδοτώντας ανησυχίες για τον κίνδυνο μιας «χαμένης γενιάς», της οποίας οι προοπτικές θα παρεμποδίζονταν από την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού ο δείκτης ανεργίας για τις ηλικίες μεταξύ 15 – 24 υποχώρησε στο 14,8% από 15,4%, βελτίωση που οφείλεται κυρίως στις ΗΠΑ όπου η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 12,8% από 14,5%. Ωστόσο, η ανεργία αυτής της ηλικιακής ομάδας παραμένει πολύ υψηλή στις χώρες της νότιας Ευρώπης σε ποσοστό 53,5% στην Ισπανία, 43,3% στην Ιταλία και 56,9% στην Ελλάδα.