Ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα 1 Απριλίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (MSc in Human Resource Management), των τμημάτων Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη των συμμετεχόντων, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με την έναρξη των μαθημάτων να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2024, ενώ προσφέρονται δύο τμήματα Σπουδών: Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full-time) για φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις, με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τρία (3) εξάμηνα και Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part-time) για στελέχη επιχειρήσεων (τουλάχιστον δυο έτη προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυχίου), με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) εξάμηνα.

Επισημαίνεται τέλος ότι η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους, με την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων για τον 1ο κύκλο να είναι η Παρασκευή 26 Απρίλιου και για τον 2ο κύκλο η Πέμπτη 30 Μαΐου, ενώ ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, με τις αιτήσεις να αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.