Εχει παρατηρηθεί ότι η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έλλειψη ατόμων τα οποία κατέχουν ένα δυνατό τεχνολογικό υπόβαθρο σε συνδυασμό με έναν καίριο επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που βασίζονται σε τεχνολογική καινοτομία.

Βασικός σκοπός του eLearning course με τίτλο «Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» που διοργανώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι να καλύψει την έλλειψη αυτή, όπως επισημαίνεται. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία η οποία θα βασίζεται σε μια ιδέα τεχνολογικής καινοτομίας και στη συνέχεια, μέσα από συστηματική καθοδήγηση, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των αρχικών σταδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης της προσωπικής τους ιδέας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης που θα αφορούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, ενώ θα καλυφτούν και οι βασικοί τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (πώληση & μάρκετινγκ, online επικοινωνία, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ά.). Οι εγγαφές λήγουν στις 28 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο.