Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίθηκε ως εθνικός νικητής στην κατηγορία «Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος» στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

Ο εν λόγω θεσμός επιβραβεύει την αριστεία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από το 2006. Στόχος του είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τις επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να προωθείται η επιχειρηματικότητα, να παρουσιάζονται και να διαδίδονται παραδείγματα βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών, να προβάλλεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να λειτουργεί σαν κινητήριος μοχλός και πηγή έμπνευσης για τους δυνητικούς επιχειρηματίες.

Η διάκριση απονεμήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την προσφορά της «Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ στην παροχή σύγχρονης επιχειρηματικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής εργαλείων που υποστηρίζουν τους νέους επιστήμονες στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας τα έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 1.500 προπτυχιακοί φοιτητές.