Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατάσσεται από την Eduniversal μεταξύ των 300 καλύτερων Business Schools παγκοσμίως.

Η διεθνής λίστα κατάταξης Eduniversal δημοσιοποίησε τα 1.000 καλύτερα Business Schools από 154 χώρες για το 2017. Η λίστα κατάταξης αξιολογεί τα Business Schools των ιδρυμάτων λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή επιρροή και τη φήμη του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μεταξύ των κριτηρίων είναι οι ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις των Business Schools των ιδρυμάτων, οι θέσεις που αυτά καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλλων κατα- τάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και οι ψήφοι των πρυτάνεων των 1.000 συμμετεχόντων Business Schools. Η Σχολή έλαβε 4 αστέρια διάκρισης που την κατατάσσουν στη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία («4 Palmes League – Top Business Schools») της λίστας και αξιολογήθηκε στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου.