Μνημόνιο Συνεργασίας, διάρκειας ενός έτους, υπέγραψαν το Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Ηuawei Ελλάδος, την Τετάρτη 15 Μαΐου, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.

Το εν λόγω Μνημόνιο περιλαμβάνει την υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη εφαρμοσμένης ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα σχετικά με τον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών μέσω της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών από ερευνητές του ΟΠΑ, καθώς και παροχή ακαδημαϊκών υποτροφιών και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης φοιτητών στην εταιρεία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΟΠΑ, καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και από τον Ren Fujun, CEO Huawei Southeast European Region.