Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η πρωτοβουλία Ελλα-δικά μας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία κοινών δράσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων/Mελών, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχουν θεσπιστεί τακτές επισκέψεις των φοιτητών σε παραγωγικές μονάδες των Μελών της Ελλα-δικά μας, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Βάσει του Μνημονίου, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν μια σειρά συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που ενδεικτικά περιλαμβάνει διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αναβάθμιση δεξιοτήτων των στελεχών των Μελών της Πρωτοβουλίας, ψηφιακό μετασχηματισμό αυτών, διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία, εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα, συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συμμετοχή στην ΟΠΑ News, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων – συνεδρίων – ενεργειών κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, καθώς και δημιουργία AuebCasts.

Με αφορμή το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα της οικονομίας, μόνο οφέλη μπορούν να απολαμβάνουν από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΣ της πρωτοβουλίας Ελλα-δικά μας, Άγις Πιστιόλας υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αντιλαμβάνεται ως αναγκαία τη διασύνδεση των Μελών της με τα ελληνικά Πανεπιστήμια για τον περιορισμό του brain drain, για την εκπαίδευση της νέας γενιάς στην ελληνική επιχειρηματικότητα και παραγωγή, αλλά «και για τη δημιουργία υψηλού αισθήματος ασφάλειας και αξιοπιστίας στα ελληνικά προϊόντα».