Στο πλαίσιο του ετήσιου βιωματικού προγράμματος Diploma in Negotiations (DIN) και υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διοργανώνεται η εκδήλωση Negotiating Strategically, το Σάββατο 29 Μαρτίου (10:00-17:00) στο Radisson Blu Park Hotel.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθεί η φιλοσοφία της Ελληνικής σχολής σκέψης που αναπτύσσεται στο ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθεί ακτινογραφία μίας διαπραγμάτευσης, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες διαχείρισης συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων καθώς και οι τακτικές διαπραγμάτευσης από εξειδικευμένους συμβούλους διαπραγμάτευσης και διδάσκοντες στο ΟΠΑ και τέλος, θα γίνει μια άσκηση διαπραγμάτευσης (Role Playing).
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και η παρακολούθησή του θα είναι δωρεάν (μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Μαρίου και στη θα εξετασθούν για να επιλεγούν 100 συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να έχουν: α) τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία, β) άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency) και γ) πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή ισότιμο της αλλοδαπής με ΔΟΑΤΑΠ). Πληροφορίες: http://www.din.aueb.gr/index.php/application