Από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015-2016, νέος Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών ανέλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιωάννης Νικολάου.

Ο ίδιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ, μέλος του Executive Committee του European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers (ENESER) και συν-ιδρυτής του εθελοντικού οργανισμού mentoring Job-Pairs.