Πρόγραμμα e-learning για το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεκινά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα «Μαθαίνοντας τις πτυχές του e-commerce» εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου  και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στις βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης αρχές και τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος, θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη, πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και επαγγελματίες που υποστηρίζουν συμβουλευτικά ή και τεχνικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Εισηγητές είναι ο Γιώργος Δουκίδης, Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος και Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, οι Γιώργος Λεκάκος και Κατερίνα Πραματάρη, Αναπληρωτές Καθηγητές στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και η Κατερίνα Φραϊδάκη, Διδάκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 30/04 και οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 24/04.