Στην 218η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο «Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων» για το 2021 κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο διεθνής φορέας αξιολόγησης «US News Best Global Universities Subject Rankings». Σημειώνεται ότι για την εν λόγω κατάταξη λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ερευνητική φήμη του πανεπιστημίου, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, αλλά και ο αριθμός και η απήχηση των αναφορών (citations).