Μεταξύ των θέσεων 201-300 στο πεδίο της «Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration)» για το 2021 κατατάχθηκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai (Academic Ranking of World Universities), ενώ ήταν και το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που συμπεριλήφθηκε στα κορυφαία 400 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στο εν λόγω πεδίο. «Η νέα διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί απόδειξη του σταθερού προσανατολισμού μας στην αριστεία.

Το παραγόμενο επιστημονικό έργο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας του ερευνητικού προσωπικού μας» δήλωσε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης. Σημειώνεται, τέλος, ότι φέτος βελτιώθηκε η θέση κατάταξης του ιδρύματος, καθώς στην αξιολόγηση του 2020 είχε καταταχθεί μεταξύ των θέσεων 301-400