Εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ – Φεβρουάριος 2023» διοργανώνει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εν λόγω εκδήλωση απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ, υποψήφιους διδάκτορες ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος, καθώς και εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευμένους του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΟΠΑ.

Ειδικότερα, η εκδήλωση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με περισσότερες από 70 επιλεγμένες επιχειρήσεις από κάθε κλάδο της οικονομίας, στοχεύοντας στη στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής γνωστικής κατάρτισης και δεξιοτήτων.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα βιογραφικά σημειώματα όλων των συμμετεχόντων θα είναι προσβάσιμα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με ισχύ έως και την 1η Οκτωβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσής τους.