Σύμφωνο Συνεργασίας, διάρκειας τεσσάρων ετών, υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ΕΥΔΑΠ, με στόχο την ανάπτυξη κοινής δράσης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας, αλλά και την ανάπτυξη προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα, το κοινό αυτό σχέδιο δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ευκαιρίες βελτίωσης της εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών, μέσα από την προσφορά πρακτικής άσκησης στην ΕΥΔΑΠ και ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις με στελέχη της.

Αντίστοιχα, το ΟΠΑ θα συνδράμει στον σχεδιασμό δράσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε εργαζόμενους και στελέχη της ΕΥΔΑΠ, με έμφαση σε αντικείμενα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού.