Μνημόνιο Πρόθεσης Συνεργασίας (Memorandum of Intent for Collaboration) με το Kelley School of Business Indiana University υπέγραψε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα από τα κορυφαία Business Schools των ΗΠΑ, το οποίο κατατάσσεται στην 3η θέση ως ΜΒΑ σε marketing και στην 7η για την ποιότητα των καθηγητών του από το Princeton Review 2021, ενώ το Forbes το κατατάσσει στη 19η θέση των business schools των ΗΠΑ.

Το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας ακολούθησε τη σύμπραξη που τα δύο ιδρύματα ανέπτυξαν, στο πλαίσιο της οποίας επελέγησαν 22 προπτυχιακοί φοιτητές από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, που συνεργάστηκαν με αντίστοιχο αριθμό φοιτητών του Indiana University και μελέτησαν -σε μικτές ομάδες- μια γρήγορα αναπτυσσόμενη ελληνική νεοφυή επιχείρηση.

«Μέσω της υπογραφής του MOI η συνεργασία αυτή φιλοδοξούμε να επεκταθεί και στη δημιουργία άλλων διδακτικών και ερευνητικών προγραμμάτων για τους φοιτητές και τους καθηγητές μας, στη συμμετοχή τους σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και έργων» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ, καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης