Αd hoc εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνεργασία με το School of Labor and Employment Relations του Pennsylvania State University (ΗΠΑ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Διευθύντρια του ΠΜΣ στη ΔΑΔ ΟΠΑ, Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα, και η Δρ. Δωροθέα Ρούμπη, LER Alumni Endowed Early Career Professor και Assistant Professor of Human Resource Management στο Penn State University, πραγματοποιήθηκαν ήδη διαδικτυακές διαλέξεις σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η κατανόηση κουλτούρας και των διαστάσεων της, η σύγκριση κουλτούρας της Ελλάδας και των ΗΠΑ, η σύγκριση των δύο χωρών ως προς τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η διοίκηση διαφορετικότητας στις δύο χώρες, τα βασικά χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου και ο ρόλος των εργασιακών σχέσεων και των εργατικών συνδικάτων στις δύο χώρες.

Τις εν λόγω διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από τις προσκεκλημένες εισηγήτριες Δρ. Άντρη Γεωργιάδου (Associate Professor, Nottingham University Business School, Η.Β.) και Ειρήνη Ψύρρα (Vice President, Head of HR Strategy & Enablement, Office of the CHRO, Johnson & Johnson, ΗΠΑ), αλλά και τον προσκεκλημένο εισηγητή Δρ. Rakoon Piyanontalee (Assistant Research Professor, Center for International Human Resource Studies, Penn State University, ΗΠΑ), ενώ τη διάσταση του εργαζόμενου στις ΗΠΑ μετέφεραν και Έλληνες που εργάζονται εκεί στο πεδίο της ΔΑΔ. Επισημαίνεται, τέλος, ότι επόμενος σταθμός της συνεργασίας είναι η διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του School of Labor and Employment Relations του Pennsylvania State University στην Ελλάδα, τον Μάιο.