Για 11η συνεχή χρονιά θα διοργανωθεί φέτος το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program – YES Program), το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, με στόχο να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, αλλά και η εκπαίδευση σε έναν νέο τρόπο σκέψης που ενισχύει την καινοτομία και την επιχειρηματική υλοποίηση ιδεών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχείρηση και την επιχειρηματική διαδικασία, ενώ το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα από ακαδημαϊκούς διδάσκοντες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, συμμετοχή σε επιχειρηματικά παίγνια, ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μιας νέας επιχείρησης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες συντάσσοντας το επιχειρηματικό πλάνο για μία δική τους ιδέα και στο τέλος βραβεύονται οι ομάδες με τις καλύτερες ιδέες. Σημειώνεται ότι παρέχεται πιστοποιητικό στους συμμετέχοντες και χορηγούνται υποτροφίες με βάση την επίδοση τους σε ειδικές εξετάσεις, ενώ οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Μαΐου.