Ανέβηκε «κλάση» το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διεθνή κατάταξη Πανεπιστημίων Shanghai (Academic Ranking of World Universities) στο πεδίο της “Διοίκησης Επιχειρήσεων”. Έτσι, κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 201-300 για το 2021, και είναι το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστήμιο που συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία 400 πανεπιστήμια παγκοσμίως στο εν λόγω πεδίο, βελτιώνοντας τη θέση του σε σχέση με το 2020, που είχε καταταχθεί μεταξύ των θέσεων 301-400.

Με αφορμή αυτή τη διάκριση, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης δήλωσε: «Η νέα διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί απόδειξη του σταθερού προσανατολισμού μας στην αριστεία. Το παραγόμενο επιστημονικό έργο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας του ερευνητικού προσωπικού μας».