Έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑΠ έδωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Ντάμιαν Κόουπ ο οποίος παρουσίασε στους αναλυτές το όραμα, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου αλλά και στους εργαζόμενους και τους πράκτορες της εταιρείας.

Έτσι, οι οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες για τον ΟΠΑΠ είναι οι εξής: – Ο πελάτης στο επίκεντρο, – Επένδυση στο δίκτυο, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, – Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιων προδιαγραφών, – Αξιοποίηση των ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων, – Ισχυρή δέσμευση στην κοινωνία, -Ενίσχυση της δύναμης της Εταιρικής Εικόνας και τέλος, Η βελτίωση σχέσεων με το Κράτος, τη Ρυθμιστική Αρχή και άλλους φορείς.

Συγκεκριμένα, το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΠΑΠ έχει ζωτική σημασία για την εταιρεία. Στόχος είναι η προσέλκυση νέων ταλέντων, η περαιτέρω ανάπτυξη του υπάρχοντος δυναμικού μέσω της Ακαδημίας ΟΠΑΠ καθώς και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εντός της εταιρείας. Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Παρά τις πολλές προκλήσεις του περιβάλλοντος που λειτουργούμε, ο ΟΠΑΠ έχει μπροστά του λαμπρό μέλλον. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν μπει γερά θεμέλια και έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος. Με την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου και τη συμβολή των ανθρώπων μας μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας, το οποίο με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα έναν πιο κερδοφόρο και επιτυχημένο Όμιλο ΟΠΑΠ».