Ο ΣΕΒΤ με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας, στηρίζει αξιόλογες δράσεις ενίσχυσης και ανάπτυξης του κλάδου, ο οποίος σταθερά συνεχίζει να είναι από τους πιο δυναμικούς, εξωστρεφής και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ίδιος, συμμετέχει μαζί με άλλους 6 εταίρους από τον Ευρωπαϊκό χώρο, στο πρόγραμμα Open New Food (Open Innovation for New Food Product Development in the European Food Industries), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτομίας Leonardo da Vinci μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, για εργαζόμενους της Βιομηχανίας Τροφίμων, πάνω σε θέματα, που αφορούν στην καινοτομία, όπως ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, διαχείριση καινοτομιών, συνεργασία με άλλους φορείς, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, κ.λπ.
 
Ο καθορισμός ων εκπαιδευτικών θεμάτων θα γίνει από τους Συνδέσμους Τροφίμων, που συμμετέχουν στο έργο, ενώ η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει από τα δύο πανεπιστήμια. Μέσα από το έργο αυτό θα εκπαιδευτούν άμεσα 150 στελέχη μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων από τις 5 συμμετέχουσες χώρες ενώ οι Σύνδεσμοι Τροφίμων της Κοινοπραξίας θα δημιουργήσουν τις Εθνικές Μονάδες Ανοικτής Καινοτομίας, που θα είναι σταθερές και επιφορτισμένες με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μέσα στο χρόνο. Το Open New Food ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και συντονίζεται από το FEDACOVA (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων της περιοχής της Βαλένθιας).