Ο Eli Goldratt είχε δηλώσει: «Ειδικός (expert) ΔΕΝ είναι κάποιος που σου δίδει την απάντηση. Ειδικός είναι κάποιος που σου κάνει την σωστή ερώτηση!».

Μία από τις συζητήσεις που γίνεται πάντοτε με ανθρώπους που διοικούν εταιρείες είναι: «Τι ποσοστό των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από έργα (projects) και τι ποσοστό από προϊόντα (products);». Στις αμιγώς κατασκευαστικές εταιρείες το 100% των εσόδων είναι από projects. Στις αλυσίδες λιανικής το 100% των εσόδων είναι από την πώληση (μεταπώληση) products. Οι εταιρείες πληροφορικής που έχουν και εμπορική δραστηριότητα έχουν έσοδα τόσο από projects όσο και από products.

Οι έρευνες παγκοσμίως δείχνουν ότι περίπου το 40% του ΑΕΠ παράγεται από projects και το υπόλοιπο 60% από products. Με μια παρατήρηση: η ανάπτυξη νέου προϊόντος είναι project. Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ του Project Management και του Operations Management. «Το project management (διοίκηση έργων) είναι μία προσωρινή προσπάθεια που καταβάλουμε για την παραγωγή μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος», The PMBOK® Guide, PMI. Τυπικοί τομείς της οικονομίας που παράγουν ΑΕΠ με το project management είναι: μελέτες, κατασκευές, κατασκευή πλοίων, κατασκευή αεροπλάνων, εκδηλώσεις, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κ.λπ.

«Το operations management (διοίκηση λειτουργιών) είναι μια συνεχής οργανωτική λειτουργία που κάνει δραστηριότητες για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών». Τυπικοί τομείς της οικονομίας που παράγουν ΑΕΠ με το operations management είναι: αυτοκινητοβιομηχανίες, εργοστάσια, μεταποίηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες (πληροφορική, λογιστικά, καθαρισμός, κλπ.).

Άρα το project management παράγει ΜΟΝΑΔΙΚΑ προϊόντα (πχ. κτίριο, πλοίο, αεροπλάνο) ενώ το operations management παράγει το ίδιο προϊόν ΠΟΛΛΕΣ φορές (πχ. αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο). Οι πόροι στo project management χρησιμοποιούνται προσωρινά μέχρι να τελειώσει το έργο. Αντίθετα, οι πόροι στο operations management χρησιμοποιούνται συνεχώς κάνοντας τις ίδιες επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Επίσης, είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα του project management καταλήγει στο operations management για διάφορους λόγους: παραγωγή, διακίνηση, πώληση, λειτουργία, συντήρηση, κλπ. Ας πάμε λίγο στις δεξιότητες που απαιτούνται τόσο για τον operations manager και το project manager. Αυτές οι δεξιότητες περιληπτικά αναφέρονται παρακάτω:

Project Manager:

 1. Μοναδικό προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα που δεν έχει ξαναγίνει.
 2. Μεγάλη αβεβαιότητα.
 3. Προσωρινός ρόλος που τελειώνει μαζί με το έργο.
 4. Προσωρινή ομάδα έργου (project team).
 5. Πολλές διαφορετικές δεξιότητες.
 6. Παράδοση έργου στο triple constraint (Scope, Time, Cost και Quality).
 7. Δύσκολος υπολογισμός διάρκειας και κόστους.

Operational Manager:

 1. Επαναλαμβανόμενη εργασία ρουτίνας (Business as Usual – BAU).
 2. Μεγάλη βεβαιότητα
 3. Μόνιμος ρόλος χωρίς ημερομηνία λήξης
 4. Μόνιμη και σταθερή δομή οργανισμού (functional organization).
 5. Συγκεκριμένες δεξιότητες.
 6. Ετήσιος κύκλος planning.
 7. Συγκεκριμένο budget και γεγονότα.

Κοιτάζοντας τον κύκλο ζωής ενός έργου (project life cycle) και ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές φάσεις και ή προσεγγίσεις όπως:

 • Initiating (Starting) the project
 • Planning (Preparing and organizing)
 • Executing (Implementing)
 • Monitor and Controlling the work
 • Closing the project

Κοιτάζοντας τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος Product Life Cycle και ανεξαρτήτως τομέα του τομέα της οικονομίας οι φάσεις

είναι περίπου ίδιες, ήτοι:

 • Product development
 • Introduction to the market
 • Growth
 • Maturity and stabilization
 • Decline

Η παγκοσμιοποίηση αυξάνει συνεχώς εργασίες που υλοποιούνται ως έργα. Κάτι που οι εταιρείες το έκαναν εσωτερικά και ήταν κομμάτι του operations (πχ. καθαρισμός ή συντήρηση), όταν αυτό γίνεται outsource γίνεται αυτομάτως project με αρχή, μέση και τέλος και συγκεκριμένα παραδοτέα.

Πληροφορίες:
12 PM Consulting Θεοφάνης Γιώτης, MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]
S: www.12pm.org