Το Opportunity 2000 αφορά στην επιχειρηματική εκστρατεία που υλοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου τη δεκαετία του '90 και αποσκοπούσε στην εξισορρόπηση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε οι γυναίκες να απασχολούνται σε θέσεις που αντικατοπτρίζουν τις ικανότητές τους.

Η εκστρατεία υποστηρίχθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Στα πρώτα βήματα υλοποίησης της  πρωτοβουλίας, μέσω ερευνών και cases, γίνονταν συγκρίσεις σε επιχειρησιακά μοντέλα οργανωτικής δομής και κουλτούρας με στόχο να δημιουργηθεί ένα αποδεκτό και αποτελεσματικό μοντέλο συμβατό με τη λογική των ίσων ευκαιριών. Στην Ελλάδα, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζεται το 2019 το Diversity Charter Greece με σειρά δράσεων προώθησης του Diversity και με εναρκτήρια δράση το Inaugural Conference on Diversity in Business στις 9 Μαΐου, όπου φορείς και εταιρείες συζητούν για το Diversity στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.diversityconference.gr