Η περίοδος που διανύουμε εμπεριέχει πολλές και γρήγορες αλλαγές για τις εταιρείες και για τα στελέχη τους. Στο πλαίσιο της υποστήριξης που προσφέρω κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, επέλεξα να διαβάσω το εν λόγω βιβλίο.

Για κάποιους οργανισμούς, οι αλλαγές ενδέχεται να επικεντρώνονται στη συρρίκνωση ή στην απλοποίηση των δομών τους, ενώ σε κάποιες άλλες στην κουλτούρα τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες καλούνται να παίξουν έναν πολύ αποφασιστικό ρόλο. Το βιβλίο παραθέτει το πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι ομάδες αυτές να μειώσουν τις διενέξεις, να εκμεταλλευτούν τις δυναμικές και να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα με τον Kondalkar, η οργανωτική ανάπτυξη ορίζεται ως ένα σύνολο θεωριών βασισμένο στην επιστήμη της συμπεριφοράς, των αξιών, της στρατηγικής και των τεχνικών, που έχουν ως στόχο την προγραμματισμένη αλλαγή, προκειμένου να επιτευχθεί η ατομική πρόοδος καθώς και η ομαδική απόδοση μέσω της αλλαγής των ατομικών συμπεριφορών.

Επίσης, το βιβλίο περιγράφει τη «συνταγή» για να επιτευχθεί και να προαχθεί η δημιουργία της καταλληλότερης συσχέτισης μεταξύ ατόμων και εταιρειών, εταιρειών και ευρύτερου περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται, αλλά και μεταξύ των οργανωτικών συστατικών όπως η στρατηγική, η δομή και οι διαδικασίες. Το αποτέλεσμα της «συνταγής» αυτής αποτελεί την εταιρική κουλτούρα. Επιπλέον, εξηγεί ότι η οργανωτική ανάπτυξη είναι μια συνεχόμενη διαδικασία που υλοποιείται μέσω μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς συμβούλους.

Είναι ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο με ξεκάθαρη δομή και περιγραφές πολλών εργαλείων και θεωριών, ενώ χρησιμοποιεί case studies και ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Συμπερασματικά, παρότι όχι πολύ πρόσφατο, δίνει στον αναγνώστη όλες τις βασικές πληροφορίες για το τι είναι η οργανωτική ανάπτυξη, πώς κάποιος μπορεί να την εφαρμόσει και τι μπορεί να κερδίσει μια εταιρεία από μια τέτοια παρέμβαση. Ιδανικό βιβλίο για κάποιον που ενδιαφέρεται για το θέμα και τους επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής.

Τερέζα Βενετσάνου, Founder Winning Culture / Impact Facilitator, Diploma in Executive Coaching & OD