Ικανότητα Οργανισμών
Όσοι εμπλέκονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά κανόνα, για την υλοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής, εκτελούν έργα. Κάποιοι οργανισμοί αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό με την ικανότητά τους να παραδίδουν τα έργα on-time, on-budget, on-specs και σε predefined quality.

Πώς μπορεί, όμως, ένας οργανισμός να μετρήσει και να αποδείξει την ικανότητά του στο «project delivery»; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας τα προβλήματα στην υλοποίηση έργων, έχει αρχίσει να απαιτεί τεχνογνωσία και πιστοποίηση σε Project Management, τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο φορέων που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια.

Πιστοποίηση Οργανισμών
Παγκοσμίως υπάρχουν πρότυπα για την πιστοποίηση φορέων ως προς την ωριμότητά τους (maturity) στην παράδοση έργων. Τα πιο γνωστά είναι:

 1. Το πρότυπο πιστοποίησης 5 επιπέδων CMM/CMMI του Carnegie-Melon University (το πιο παλιό που υπάρχει).
 2. Το ISO 21500 για project management
 3. Το πρότυπο του PMI® OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) που είναι continuous improvement model.
 4. Το Βρετανικό πρότυπο P3M3 (Project Management Maturity Model) του AXELOS

Αυτό-αξιολόγηση
Επειδή οι προηγούμενες πιστοποιήσεις απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και κόστος, λίγοι οργανισμοί επιλέγουν αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Ο Dr. Harold Kerzner στο βιβλίο του με τίτλο “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling”, περιγράφει 16 σημεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «μπούσουλας» για αυτό-αξιολόγηση όσων εταιρειών το επιθυμούν. Αυτά τα 16 σημεία, τροποποιούμενα, μπορούν να απαντηθούν από οποιονδήποτε οργανισμό για να εντοπισθεί το πού ακριβώς βρίσκεται. Οι 20 ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν (βαθμολογία από 0 έως 10) είναι:

 1. Έχετε επιλέξει κάποια μεθοδολογία project management για χρήση σε όλα τα projects;
 2. Πιστοποιείται τα άτομα που εμπλέκονται στα έργα με βάση την επιλεχθείσα μεθοδολογία;
 3. Έχετε υλοποιήσει μια φιλοσοφία που οδηγεί την εταιρεία στην απόκτηση “project management maturity” επικοινωνώντας αυτή τη φιλοσοφία σε όλη την εταιρεία;
 4. Έχει η εταιρεία σας Project Management Office (PMO);
 5. Δεσμεύεστε στη δημιουργία plans στην αρχή κάθε project;
 6. Ελαχιστοποιείτε τις αλλαγές του φυσικού αντικειμένου (scope changes) με δέσμευση σε ρεαλιστικούς σκοπούς;
 7. Αναγνωρίζει η εταιρεία σας ότι το κόστος και το χρονοδιάγραμμα είναι αλληλοεξαρτώμενα;
 8. Έχει η εταιρεία σας processes για την επιλογή του κατάλληλου ανθρώπου ως project manager;
 9. Δίδετε στην διοίκηση του οργανισμού project sponsor information ή project management information;
 10. Ενθαρρύνει η εταιρεία σας την εμπλοκή των line managers στα έργα;
 11. Εστιάζετε την προσοχή σας στα deliverables ή resources;
 12. Καλλιεργείτε αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και εμπιστοσύνη;
 13. Παράγετε συστηματικά lessons learned για όλα τα έργα;
 14. Eμπλέκονται όλοι οι stakeholders στην παραγωγή των lessons learned;
 15. Μοιράζεστε την επιτυχία ενός έργου με όλο το project team και το line management;
 16. Περιορίζετε στο ελάχιστο τις μη παραγωγικές συναντήσεις (meetings);
 17. Εστιάζει η εταιρεία σας στον εντοπισμό, την άμεση και έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στα projects;
 18. Μετράτε περιοδικά την πρόοδο του έργου με το CPI/SPI;
 19. Χρησιμοποιείτε Project Management Information System (PMIS) (π.χ. Microsoft Project ή Primavera) σαν εργαλείο ή σαν υποκατάστατο του planning και των διαπροσωπικών σχέσεων;
 20. Εκπαιδεύετε συστηματικά τα άτομα που εμπλέκονται με τα έργα και τα ενημερώνετε περιοδικά για τα lessons learned;

Η Κλίμακα Αξιολόγησης
Ένας «μπούσουλας» αξιολόγησης της βαθμολόγησης είναι η χρήση της ακόλουθης κλίμακας (min=0, max=200):
1-40: Very low maturity
41-80: Low maturity
81-120: Medium maturity
121-160: High maturity
161-200: Very high maturity

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης κατά PMI
Το PMI πιστοποιεί εταιρείες ως Registered Education Providers (R.E.P.s), όπως είναι η ITEC-CONSULTING (12PM Consulting – http://12pm.gr). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της 12PM Consulting άπτονται θεμάτων όπως: Project/Program/Portfolio Management, Agile, Scrum, Business Analysis, Lean Six Sigma, Microsoft Project/Project Server/Project Online, PMO Setup, κλπ.

Πληροφορίες:
12 PM Consulting
Θεοφάνης Γιώτης,
MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]
S: www.12pm.org