Η μελέτη και η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι απαραίτητη για την επιτυχία των επιχειρήσεων αφού είναι πλέον σαφές ότι μια επιχείρηση διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της και είναι επιτυχημένη εξαιτίας του ανθρώπινου δυναμικού της.

Κατά συνέπεια η Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γνωστικό και ταχέως αναπτυσσόμενο επιστημονικό αντικείμενο στο χώρο της Ψυχολογίας και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Με βάση τα ανωτέρω, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαιρία να γράψω λίγα λόγια για το βιβλίο των Οργανωσιακών Ψυχολόγων και εκλεκτών συνάδελφων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρία Βακόλα και Ιωάννη Νικολάου.

Το βιβλίο τους «Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά» αποτελεί καταρχάς το πρώτο του είδους του στην ελληνική βιβλιογραφία. Απευθύνεται όχι μόνο σε φοιτητές αλλά και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι είτε ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, είτε ασχολούνται με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού ή τέλος τους ενδιαφέρει η προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το βιβλίο μέσα από δεκατρία κεφάλαια αναλύει όλες τις βασικές έννοιες της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας αυτό το βιβλίο, οι αναγνώστες/ριες θα είναι ικανοί να εξηγήσουν και να κατανοήσουν διάφορα φαινόμενα όπως η παρακίνηση, η δυναμική των ομάδων, η ηγεσία, η επικοινωνία, η οργανωσιακή αλλαγή/κουλτούρα, η επιλογή και η αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, η προσωπικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη, το άγχος, τα στερεότυπα κ.λπ.

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο για να προσφέρει όχι μόνο την πρόσφατη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς αλλά και πολλά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις κ.λπ. Η φιλοσοφία του και η επιστημονική του προσέγγιση στηρίζεται στις αρχές του evidence based management, που σημαίνει ότι το βιβλίο στηρίζεται σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το βιβλίο αυτό προσφέρει τόσο το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την κατανόηση των εννοιών της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς, αλλά και εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές για τους έμπειρους managers αλλά και στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να τους βοηθήσει στην καθημερινή τους επικοινωνία αλλά και στις συνεργασίες τους.

Εκδόσεις: Rosili, Δεκέμβριος 2011, σελ. 488