Η Κωνσταντίνα Τρίμπου, HR & Communications Director της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas A.E., μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Ελληνική εταιρεία, μετακινείται στην Ιταλία, ως Vice President Human Resources Italy, Greece & Portugal, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις εταιρίες της Unilever σε Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Τη Διεύθυνση Communications & Corporate Affairs του Ομίλου στην Ελλάδα αναλαμβάνει, επανερχόμενος, ο Γρηγόρης Αντωνιάδης, ως Communications Director, σήμερα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και εκπρόσωπος της σε φορείς όπως ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), κτλ.