Οι κλασικές περίγραφες δεξιοτήτων αποτελούν παρελθόν για πολλές από τις νέες θέσεις εργασίες. Το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας δεν ταιριάζει πλέον με τα στενά όρια που έθεταν τα «βιογραφικά» των περασμένων ετών, απαιτώντας περισσότερες δεξιότητες σε συνεργασία εντός και εκτός του κυρίως τομέα κάθε εργαζομένου.

Η αξία μιας πλήρους περιγραφής της θέσης εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, αναδεικνύεται εάν ρίξουμε μια ματιά στην υπηρεσία «Jobs» του Linkedin. Συνήθως, οι αγγελίες πρόσληψης που διαβάζουμε έχουν μια υπεραναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων της εργασίας, γεγονός που θεωρητικά τουλάχιστον διευκολύνει και τα δύο μέρη, εργοδότη και εργαζόμενο, να ταιριάξουν καλύτερα. Παράλληλα όμως, μια υπεραναλυτική περιγραφή θέτει πολύ συγκεκριμένα όρια τόσο των καθηκόντων του εργαζόμενου, όσο και της θέσης του στο οργανόγραμμα του οργανισμού.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο θεωρούνταν πλεονέκτημα. Ωστόσο, η είσοδος της τεχνολογίας στον χώρο της εργασίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών, έχει οδηγήσει σε περισσότερο ασαφή όρια τόσο των καθηκόντων των εργαζομένων όσο και των προσδοκιών των διοικήσεων. Οπότε, η σύγχρονη πραγματικότητα δείχνει ότι οι κλασικές περιγραφές ανακοινώσεων εύρεσης εργασίας δεν είναι πλέον επαρκής σε αρκετούς εργασιακούς τομείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάργηση της οποιασδήποτε κατανομής αρμοδιοτήτων είναι μια προτεινόμενη λύση.

Αντιθέτως, η αναβάθμιση του τίτλου και κατ’ επέκταση των αρμοδιοτήτων ενός εργαζόμενου, συνεχίζει να είναι ένα βασικό κίνητρο για την εξέλιξή του μέσα στον οργανισμό. Αυτό που κυρίως έχει αλλάξει είναι ότι το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι πλέον ο κατάλληλος τόπος για να δημιουργηθούν ανελαστικά σύνορα ανάμεσα στις αρμοδιότητες των συνεργατών. Πολύ συχνά, ο σύγχρονος εργαζόμενος χρειάζεται να συνεργάζεται με ομάδες που είναι αρκετά εκτός του βασικού αντικειμένου της εργασίας του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διατηρεί τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει βάσει της περιγραφής της θέσης εργασίας του.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΡΟΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΣ
Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας ναυπηγός αεροπλάνων θα πρέπει να αποκτήσει τις γνώσεις που χρειάζονται για να κοστολογήσει στη φάση του σχεδιασμού την παραγωγή του νέου προϊόντος που ετοιμάζει. Ωστόσο, αν χρειαστεί να παραστεί σε μια συνάντηση της διοίκησης, θα πρέπει να μπορεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής. Κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να απαιτήσει ένα αεροπλάνο φτιαγμένο από εξωτικά πανάκριβα υλικά, δεν γνωρίζει όμως ότι τα ερχόμενα χρόνια η διοίκηση εκτιμά ότι θα γίνει μια σημαντική αύξηση στην τιμή των ορυκτών καυσίμων και έτσι θα πρέπει το αεροπλάνο να είναι υβριδικό ή να είναι περισσότερο ελαφρύ. Για να αποκτήσει την επιπλέον γνώση, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο, είτε για μια ταχύρρυθμη κατ’ οίκον εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, είτε για ενημέρωση πάνω σε τάσεις σχεδιασμού, όπως αυτές διαμορφώνονται από παγκόσμιες έρευνες. Επίσης, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ώστε να επικοινωνήσει με συναδέλφους του, είτε μέσα στην εταιρεία, είτε σε άλλους οργανισμούς, προκειμένου να ανταλλάξει απόψεις και να βρει διαθέσιμες λύσεις.

Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, η ανακοίνωση για την πρόσληψη του μηχανικού που θα συμμετέχει στο έργο της παραγωγής του νέου αεροσκάφους, θα πρέπει, εκτός από τον τίτλο εργασίας, όπως για παράδειγμα Ναυπηγός Τάξης Α’, να έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο σε σχέση με αυτό του παρελθόντος, δίνοντας στον εν δυνάμει εργαζόμενο, τη δυνατότητα να καταλάβει ότι η καθημερινότητά του, δεν θα περιορίζεται μπροστά από ένα σχεδιαστήριο ή έναν υπολογιστή.
Σε κάποιους τομείς εργασίας μια τέτοια περιγραφή είναι ένα δύσκολο project. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο τομέας IT των οργανισμών. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, αρκετές εργασίες σε αυτόν τον τομέα αυτοματοποιούνται. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που ήταν αρμόδιος για να κάνει το backup των δεδομένων της εταιρείας, θα χρειάζεται στο μέλλον λιγότερο να εκτελεί εργασίες και περισσότερο να σχεδιάζει τις διαδικασίες που θα γίνεται το backup, ώστε να είναι το δυνατόν ασφαλέστερο. Ας φανταστούμε τώρα περισσότερο πολύπλοκους τίτλους εργασίας, όπως Cloud Migration Lead ή Remote Workplace Coordinator. Επίσης, αλλαγές αναμένεται να είναι απαραίτητες και για τον τίτλο εργασίας, ώστε να είναι ευκολότερα αντιληπτό τόσο από τον εργαζόμενο όσο και από τους συναδέλφους ή τους πελάτες που έρχεται σε επαφή, ποιος είναι ο ρόλος του.

Για παράδειγμα, ο «ρεσεψιονίστ» θα μπορούσε να έχει τον νέο τίτλο «Practical Director of the Customer Experience». Με αυτόν τον τίτλο, ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του θα είναι ευρύτερος από την παραδοσιακή εικόνα που έχει στο νου του και τον θέλει πίσω από ένα γραφείο να δίνει πληροφορίες. Ίσως θεωρήσουμε ότι αυτές οι επαναδιατυπώσεις των θέσεων εργασίας είναι περισσότερο σχετικές με διευθυντές, όμως οι περισσότεροι από εμάς θα χρειαστεί να αποδεχτούμε αρκετές περιγραφές εργασίας κατά τη διάρκεια της καριέρας μας. Καθώς ο εργαζόμενος αποκτά αυτήν την αντίληψη, επιλέγει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό βιογραφικό και, κυρίως, να επιλέξει μέσω της εκπαίδευσης δεξιότητες που στο παρελθόν δεν θα θεωρούσε απαραίτητες για τη θέση εργασίας του.

Για τους recruiters, HR leaders και άλλους εργαζόμενους στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι εφαρμόζουν μεθόδους I/O Psychology, η εξειδίκευση της ψυχολογίας industrial-organizational, η οποία εστιάζει στις συμπεριφορές των εργαζόμενων, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αλλαγή νοοτροπίας, τον σχεδιασμό και τελικά τη βελτιστοποίηση τόσο των περιγραφών εργασίας όσο και των αντίστοιχων τίτλων. Πριν ακόμα πάρουμε στα χέρια μας το πληκτρολόγιο για να περιγράψουμε μια θέση εργασίας, θα μπορούσαμε να θέσουμε στον εαυτό μας τρεις ερωτήσεις: Ποιες είναι οι άμεσες και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού, στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος από αυτή τη θέση; Με ποιους άλλους τομείς του οργανισμού αλληλοεπιδρά αυτός ο εργαζόμενος; Ποιες βασικές ικανότητες του εργαζόμενου θα κάνουν τον ρόλο του πετυχημένο και άρα θα βοηθήσουν τον οργανισμό;

H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ
Ένα από τα πιο κοινά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος των οργανισμών είναι η διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, το 67% των οργανισμών έχει επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών αυτοματισμού. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τη μορφή εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, χωρίς να υπολογίζουμε πόσες θα αντικατασταθούν από αυτήν. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι για πολλά χρόνια ακόμα θα παραμείνουν στο επίκεντρο της εργασίας. Οι αυτοματισμοί θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να απαλλαγούν από επαναλαμβανόμενες και βαρετές εργασίες και να εστιάσουν σε εργασίες που απαιτούν περισσότερη νόηση.

Η διαχείριση των πωλήσεων για παράδειγμα είναι ένας τομέας που απέχει πολύ από αυτοματισμούς. Οι διευθύνσεις πωλήσεων είναι ενορχηστρωτές του δυναμικού διαφορετικών καναλιών πωλήσεων και παράλληλα χρειάζεται να συνεργάζονται ώστε να υποστηρίζουν την πώληση με presales και aftersales ενέργειες. Οπότε, τα εργαλεία ανάλυσης που βασίζονται σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να γίνουν πολύτιμοι βοηθοί τους, αλλά όχι να τις αντικαταστήσουν. Ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσαμε να δούμε στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και αλλού. Καθώς οι αυτοματισμοί θα γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί, εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα χρειαστεί να αλλάξουν περιγραφή και τίτλο. Επιπλέον, τα στεγανά μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού θα περιοριστούν και η αλλαγή πορείας στην καριέρα ενός εργαζόμενου θα είναι περισσότερο συνηθισμένη, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και ο οργανισμός θα ανακαλύπτουν ποιες δεξιότητες είναι κάθε φορά περισσότερο ωφέλιμες και απαραίτητες.