Σε τελευταία Παγκόσμια οικονομική έρευνα, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) αποκαλύπτει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη μετρά τις τελευταίες της ελπίδες.

Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις κλονίζεται και η προοπτική επιστροφής στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Αυτά συμβαίνουν παρά τις σημαντικές βελτιώσεις των συνθηκών στο μεγαλύτερο μέρος των  δεικτών οικονομικής επικινδυνότητας του ACCA – ειδικά στις προοπτικές για την απασχόληση και τις επενδύσεις – και παρά τη μέτρια αύξηση της δημοτικότητας των δράσεων των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής αναταραχής.

Ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την Παγκόσμια Οικονομική Έρευνα είναι:
•23% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η προοπτική εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας βελτιώνεται. Ελαφρά αυξημένο είναι το ποσοστό από το 21% του τελευταίου τριμήνου
•39% λένε ότι είμαστε στο κάτω μέρος του κύκλου ανάκαμψης της οικονομίας και θα παραμείνουμε εκεί για αρκετό καιρό ακόμα
•Οι ερωτηθέντες που πιστεύουν ότι η προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας βελτιώνεται ή πρόκειται να βελτιωθεί, είναι ακόμη λιγότεροι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι στάσιμη ή επιδεινούμενη.