Για την εμπειρία και την σοφία του Great Place to Work, που φέτος συμπληρώνει τα 18 χρόνια στην Ελλάδα, μίλησε στο HR Professional o Γενικός Διευθυντής του, Δημήτρης Γκανούδης. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες της λίστας συμπεριφέρονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19.

HR Professional: Μπορούμε να πούμε ότι ο θεσμός ενηλικιώνεται φέτος μιας και βρίσκεται στο 18ο έτος υλοποίησής του. Πώς «αισθάνεται» σήμερα;

Δημήτρης Γκανούδης: Δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια έρευνας, μελέτης και αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος της χώρας μας. Και τι πλούσια χρόνια όλα αυτά! Σήμερα ο θεσμός νιώθει περισσότερο σοφός και ώριμος από ποτέ, όχι επειδή ενηλικιώθηκε, αλλά επειδή είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά και να «συναναστραφεί» οργανισμούς και εργαζόμενους, μέσα από μια πλούσια εναλλαγή διαφορετικών φάσεων, περιόδων και οικονομικών συνθηκών. Από περιόδους έντονης ανάπτυξης μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εμφάνιση και την έναρξη της κρίσης, περνώντας μέσα από μνημόνια με έντονες αλλαγές και ανατροπές εργασιακών συνθηκών, για να φτάσουμε σήμερα στο καθόλα αναπάντεχο φαινόμενο του COVID-19. Στα σίγουρα ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, που περιλαμβάνει την εμπειρία και τη σοφία που απέκτησε ο θεσμός από την αξιολόγηση περίπου 450 εταιρειών όλα αυτά τα χρόνια!

HR P.: Υπήρξε κάτι διαφορετικό στη φετινή αξιολόγηση;

Δ. Γ.: Ο COVD-19 μας βρήκε με την ολοκλήρωση της φετινής αξιολόγησης και δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε να αναπτύσσονται οι πρακτικές των εταιρειών για αυτόν. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε πολλές αλλαγές, πολλά πράγματα θα διαμορφωθούν, πολλές καινούργιες εταιρικές πρακτικές θα κάνουν την εμφάνισή τους και είμαστε περίεργοι να δούμε τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες θα δείξουν το ενδιαφέρον και τη μέριμνά τους στους ανθρώπους τους. Στην Ελλάδα είχαμε την «τύχη», αν μπορώ να το πω έτσι, να έχουμε βιώσει πρόσφατα, κατά την περίοδο των μνημονίων, φαινόμενα μοναδικά (capital controls, περικοπές αμοιβών και θέσεων εργασίας κ.ά.) και νομίζω το κράτος, αλλά και οι εταιρείες βρέθηκαν πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κρίση. Παρακολουθώ στενά τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά των εταιρειών μέσα από τα καινούργια δεδομένα που επιβάλλει ο κορωνοϊός και συχνά αισθάνομαι δικαιωμένος με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας, όταν βλέπω πολλές από τις εταιρείες της λίστας μας να συμπεριφέρονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο: Άμεση λήψη υγειονομικών μέτρων, προσωπικές και κοινωνικές διευκολύνσεις, συχνή επικοινωνία με τους εργαζόμενους, διερεύνηση των ανησυχιών τους. Η αξιολόγηση της επόμενης χρονιάς σίγουρα θα βασισθεί κατά μεγάλο μέρος στο πώς οι εταιρείες αντέδρασαν και συνεχίζουν να αντιδρούν απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες.

HR P.: Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή τη βράβευση ως Best Workplace;

Δ. Γ.: Είναι γνωστό ότι η αξιολόγηση των εταιρειών με τη μεθοδολογία του Great Place to Work® βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της (κατά τα 2/3) στην άποψη των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι οι ενέργειες και οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες για τους ανθρώπους τους, δηλαδή το πώς δομούνται και εκφράζονται οι στρατηγικές και οι πρακτικές τους σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό τους, δείχνουν το όραμα, την επιθυμία και τις προθέσεις των εταιρειών για τη δημιουργία ενός αξιόλογου εργασιακού περιβάλλοντος. Έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικές πρακτικές που διακατέχονται από δημιουργικότητα, φροντίδα και εργασιακή ή κοινωνική μέριμνα.

Αυτοί, όμως, που είναι οι αποδέκτες όλων αυτών των ενεργειών είναι οι εργαζόμενοι. Αυτοί μόνο μπορούν να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν εάν και κατά πόσο οι «εντυπωσιακές» ή «επικοινωνιακά δυνατές» πρακτικές βρίσκουν τον στόχο τους και επιτυγχάνουν πραγματικά το αποτέλεσμα που επικαλούνται.

Αυτό, λοιπόν, που κάνει ξεχωριστή τη βράβευση των εταιρειών ως Best Workplaces είναι ότι εμπεριέχει την επικύρωση των εργαζομένων τους για την ορθότητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία των εφαρμοσμένων εταιρικών πρακτικών.

HR P.: Γιατί οι εταιρείες συμμετέχουν στην αξιολόγηση; Τι προσδοκούν από αυτό και τι αποκομίζουν;

Δ. Γ.: Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση έχουν τρεις βασικές προθέσεις, εκφρασμένες σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με την εταιρεία και τους μηχανισμούς που έχουν θέσει σε εφαρμογή. Η πρώτη είναι η αξιολόγηση, η μέτρηση και η κατανόηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος καθώς και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Πολλές εταιρείες πραγματοποιούν για πρώτη φορά μαζί μας μία έρευνα για την κατανόηση του εργασιακού τους κλίματος και συλλέγουν πολύτιμες, χρήσιμες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Για αυτές τις εταιρείες, η διάσταση της αξιολόγησης είναι κυρίαρχη.


Κάποιες άλλες έχουν αναπτύξει τα δικά τους surveys και κατά συνέπεια έχουν μια αίσθηση του πώς αξιολογείται το εργασιακό τους περιβάλλον από τους εργαζομένους τους. Αυτές επιθυμούν μια διασταύρωση των αποτελεσμάτων τους, μια άλλη οπτική γωνία αξιολόγησης. Για κάποιες άλλες εταιρείες η πρόθεση και η προσδοκία είναι η απόκτηση ενός benchmark των αποτελεσμάτων τους, δηλαδή να τα ζυγίσουν με τα αποτελέσματα άλλων εταιρειών, είτε από το κλάδο τους είτε από την ελληνική ή διεθνή αγορά, είτε με χαρακτηριστικά που οι ίδιες κρίνουν χρήσιμα (π.χ. μέγεθος εταιρείας, ιδιοκτησιακό καθεστώς, ύπαρξη παραγωγής κ.ά.).

Και βέβαια η τελική πρόθεση και προσδοκία των εταιρειών είναι η ενίσχυση του employer branding τους μέσα από την Πιστοποίηση που το Great Place to Work® προσφέρει, καθώς και την πιθανή ένταξή τους στη λίστα Best Workplaces με όλα τα ουσιαστικά και επικοινωνιακά οφέλη που αυτή μπορεί να αποφέρει.

HR P.: Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων;

Δ. Γ.: Κάθε survey είναι μια ευκαιρία διαλόγου με τους εργαζόμενους. Όταν ζητάς την άποψή τους, το λιγότερο που έχεις να κάνεις στη συνέχεια είναι να τους ευχαριστήσεις που την κατέθεσαν και να τους επικοινωνήσεις τα αποτελέσματα. Εδώ είναι η συνέχεια του διαλόγου! Προτείνουμε πάντα στις εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία έναρξης του διαλόγου και να την κάνουν τρόπο λειτουργίας τους. Μπορούν μετά την έρευνα να ζητήσουν από τους εργαζόμενους τους να κάνουν προτάσεις και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη βελτίωση των περιοχών που παρουσιάζουν περιθώρια.

Μια έρευνα εργασιακού κλίματος είναι μια ευκαιρία εγκατάστασης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και στη συνέχεια κινητοποίησης των εργαζομένων για να δουλέψουν συνεργατικά πάνω στις λύσεις που παρουσιάζονται. Για τις εταιρείες που αποκτούν την πιστοποίηση και στη συνέχεια διακρίνονται στη λίστα Best Workplaces είναι σημαντική και η ενίσχυση του employer branding τους. Πέραν της θετικής επιρροής που αυτό μπορεί να έχει στους πελάτες τους, αυξάνει την υπερηφάνεια των εργαζομένων και εντάσσει την εταιρεία στη λίστα των επιθυμητών εργοδοτών. Ένα πρώτο όφελος που μας επικοινωνούν οι πελάτες μας είναι η λήψη περισσοτέρων, αλλά κυρίως καλύτερων βιογραφικών μετά τη διάκρισή τους.

HR P.: Υπάρχει διαφορά μεταξύ πιστοποίησης και ένταξης στη λίστα Best Workplaces;

Δ. Γ.: Η πιστοποίηση που παρέχει το Great Place to Work® (Certified by Great Place to Work®) είναι το πρώτο βήμα για την ένταξη στη λίστα Best Workplaces. Η πιστοποίηση μπορεί να αποκτηθεί από κάθε εταιρεία, η οποία καλύπτει τα απαιτούμενα standards του Great Place to Work. Για την πιστοποίηση κάθε εταιρεία έχει σαν «αντίπαλο» μόνο τον εαυτό της.

Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος, στηρίζεται αποκλειστικά στις απόψεις των εργαζομένων (Ερωτηματολόγιο Trust Index©) και μπορεί να αποκτηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εφόσον η εταιρεία καλύπτει τα απαιτούμενα standards. Έτσι, η εταιρεία αποκτά αμέσως το badge Certified by Great Place to Work® με ισχύ για ένα έτος, το οποίο μπορεί αμέσως να αρχίσει να χρησιμοποιεί και να επικοινωνεί.

Στην συνέχεια, η ένταξη στη λίστα Best Workplaces παραμένει η optimum αναγνώριση και διάκριση μιας εταιρείας. Η δημοσίευση της λίστας γίνεται στην αρχή κάθε νέας χρονιάς και αφορά στις εταιρείες, οι οποίες πιστοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν την χρονιά που πέρασε.

Όπως τώρα που στο αφιέρωμά σας επιβραβεύουμε ως Best Workplaces 2020 τις εταιρείες, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσα στο 2019. Η υποψηφιότητα για τη λίστα Best Workplaces έχει αυστηρότερα κριτήρια, απαιτεί την υποβολή έκθεσης εταιρικών πρακτικών, γνωστή ως Culture Audit®, και η ένταξη και η κατάταξη στη λίστα καθορίζεται από τη συνολική ιεράρχηση των εταιρειών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Ο αριθμός της λίστας είναι συγκεκριμένος: Πέντε μικρές εταιρείες με 20 -49 εργαζόμενους, 10 μεσαίες με 50 – 250 εργαζόμενους και 10 μεγάλες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Εδώ, δηλαδή, ο αντίπαλος, να μου επιτραπεί η έκφραση, για ένταξη στη λίστα είναι όλες οι εταιρείες οι οποίες πιστοποιήθηκαν την χρονιά που πέρασε.

HR P.: Υπάρχει κάποια συνταγή επιτυχίας για διάκριση ως εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον;

Δ. Γ.: Σίγουρα υπάρχει συνταγή με τα κατάλληλα υλικά, αλλά η εμπειρία μας λέει ότι επαφίεται κυρίως στη διάθεση, στο μεράκι, στην τέχνη και στην ικανότητα του δημιουργού.

Τα υλικά είναι η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασμός στον εργαζόμενο, το αίσθημα δικαίου, η συντροφικότητα που καλλιεργείται και η εμφύσηση ενός οράματος. Δουλειά του δημιουργού είναι να τα «ζυμώσει» όλα αυτά με ειλικρίνεια, με συνεχή επικοινωνία, με ενδιαφέρον και επιθυμία να αναπτύξει ένα αμοιβαίο αίσθημα εμπιστοσύνης. Η αξιοπιστία αποκτά ουσία με την συνέπεια, ο σεβασμός με την ακρόαση και τη συμπερίληψη, οι αμοιβές είναι αποτελεσματικές όταν είναι δίκαια μοιρασμένες, οι παροχές όταν ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες, η συντροφικότητα όταν εκφράζεται αυθεντικά και με γνήσιο ενδιαφέρον.

Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να είναι κάποιος πάντα σε εγρήγορση. Οι συνθήκες και οι ανάγκες μπορεί εύκολα να αλλάξουν. Ειδικά σε περιόδους ασάφειας και ανασφάλειας όπως αυτή που διανύουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.