Το έτος 2007 ο Βρετανικός τυποποιητικός οργανισμός BSI (British Standard Institution) υπέβαλε αίτημα στον οργανισμό ISO για τη δημιουργία διεθνούς προτύπου σε Project Management.

Το έγγραφο το οποίο υπέβαλλε ως βάση δημιουργίας του νέου προτύπου ήταν το BS 6079 με τίτλο «Guide to Project Management». Έτσι συστήθηκε η επιτροπή του TC 236 του ISO για τη δημιουργία του προτύπου ISO 21500 «Guidance on project management».

Ο διεθνής οργανισμός ISO που το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη ΙΣΟ, έχει ως μέλη 163 χώρες και η ψήφος της κάθε χώρας έχει την ίδια βαρύτητα. Ο ISO ορίζει ως standard ένα «εγκεκριμένο έγγραφο από αναγνωρισμένο οργανισμό που παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες». Ουσιαστικά τα standards μας επιτρέπουν να μην ανακαλύπτουμε συνεχώς τον τροχό. Όμως, η συμμόρφωση προς τα standards είναι προαιρετική!

Ο βασικοί συντελεστές του ISO 21500
Η κίνηση του BSI του 2007 για το νέο πρότυπο εξέπληξε τον Αμερικάνικο τυποποιητικό οργανισμό ANSI (American National Standard Institute) που είχε αντίστοιχο πρότυπο Διοίκησης Έργων με τίτλο: «Project Management Body Of Knowledge – PMBOK®» και που θεωρείται από πολλούς το defacto παγκόσμιο πρότυπο για project management. Την προεδρία της επιτροπής TC 236 ανέλαβε εκπρόσωπος του BSI, και τη Γενική Γραμματεία ανέλαβε εκπρόσωπος του ANSI. Στην επιτροπή TC 236 συμμετέχουν 37 χώρες (συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα δια μέσου του ΕΛΟΤ).

Η εξέλιξη ανάπτυξης του ISO 21500
Στις 4.4.2011 ο ISO κυκλοφόρησε σε μορφή DIS (Draft International Standard) το διεθνές πρότυπο Διοίκησης Έργων ISO 21500. Ο τίτλος του προτύπου είναι: «Guidance on project management». Την 1η Ιουνίου 2012 το πρότυπο έφτασε στην τελική του μορφή FDIS (Final Draft International Standard) (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50003).

Μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα υπάρξει η τελική ψηφοφορία για την κυκλοφορία του ISO 21500 στις 31 Αυγούστου 2012. Αυτή η ψηφοφορία απαιτεί θετική ψήφο του 80% των 37 χωρών που συμμετέχουν στην επιτροπή TC 236.

Πώς είναι το ISO 21500;
Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η TC 236, το Project Management Institute (PMI®) που εκδίδει τον οδηγό PMBOK®, έδωσε στην επιτροπή TC 236 το κεφάλαιο 3 του PMBOK® που περιγράφει τα Inputs και τα Outputs των 44 διεργασιών (processes) του PMBOK®. Έτσι το κεφάλαιο 3 του PMBOK® αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία του ISO 21500. Επίσης, το PMI® στην επιτροπή TC 236 και το lexicon του PMI® χρήση.

Έτσι είναι προφανές ότι οι ομοιότητες του PMBOK® και του ISO 21500 είναι πάρα πολλές με το ISO 21500 να αποτελείται από:
– 10 Subject Groups (γνωστικές περιοχές) (Integration, Stakeholder, Scope, Resource, Time, Cost, Risk, Quality, Procurement, Communication)
– 5 Process Groups (Initiating, Planning, Implementing, Controlling, Closing)
– 39 processes (διεργασίες).

Project Management Standards
Παγκοσμίως, εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμοί και περίπου 30.000.000 φυσικά πρόσωπα ασχολούνται με το Project Management σε υλοποιήσεις έργων παντός τύπου. Βασικός προβληματισμός όλων είναι εάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν standards ή όχι. Πολλοί πλέον έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για τα πρότυπα του Project Management.

Εκτιμάται ότι σταδιακά το ISO 21500 θα επικρατήσει και θα κερδίσει τη μάχη απέναντι σε πολλά εθνικά πρότυπα διοίκησης έργων που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Είναι δεδομένο ότι ο οργανισμός ISO μπήκε στο γνωστικό αντικείμενο δημιουργίας προτύπων σε project management για να μείνει και να πετύχει (too big to fail). Ήδη ο ISO έχει συστήσει την επιτροπή TC 258 που αναλαμβάνει το έργο της TC 236 και έχει σαν σκοπό τη δημιουργία προτύπου στην περιοχή του «Project, programme and portfolio management».

Τι μέλει γενέσθαι;
Τα πρότυπα είναι για να κάνουν τη ζωή μας πιο απλή (π.χ. ο ίδιος τύπος καυσίμου σε όλες τις χώρες). Όταν το ISO standard 21500 για Project Management κυκλοφορήσει στην τελική του μορφή στις 31.8.2012 εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην υιοθέτηση του Project Management παγκοσμίως, τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες. Επίσης, η επιτροπή TC 258 έχει πολύ δουλειά να κάνει για το Project, programme and portfolio management. Ο καιρός θα δείξει!