Η σωστή διατροφή και η ενημέρωση του κόσμου για τη σημασία του τρώμε σωστά, φαίνεται ότι αποτελούν κεντρικούς πυρήνες δράσης της Accor Services. Το HR Professional συνάντησε τον Κωνσταντίνο Κουβόπουλο, Communication & Marketing Projects Manager της εταιρείας, ο οποίος μίλησε για την εμπλοκή της Accor Services στο Food project και εξήγησε πώς το Ticket Restaurant γίνεται όχημα επικοινωνίας σημαντικών μηνυμάτων υγείας και διάθεσης.

HR Professional: Σε τι ακριβώς αναφέρεται το FOOD project;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Το ακρωνύμιο “FOOD”, που βάφτισε το πρόγραμμά μας, προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Fighting Obesity through Offer and Demand (Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας μέσω της Προσφοράς και Ζήτησης) και χρησιμοποιεί μια πρωτότυπη προσέγγιση για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής. Αυτό που επιθυμούμε να καταφέρουμε μέσω του προγράμματος είναι κυρίως 2 πράγματα:

Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις εστίασης στη βελτίωση της διατροφικής ποιότητας των προσφερόμενων πιάτων και, ταυτόχρονα, να βοηθήσουμε στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που επικοινωνείται μέσω των εργοδοτών στους εργαζομένους τους, ως προς τις διατροφικές επιλογές τους.

HR Professional: Γιατί η παχυσαρκία αποτελεί δημόσιο ζήτημα;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η παχυσαρκία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Η εξάπλωσή της έχει τριπλασιαστεί σε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1980 και ο αριθμός των πληγέντων συνεχίζει να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό, ιδίως μεταξύ των παιδιών. Με άμεσες συνέπειες τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα, η παχυσαρκία ήδη ευθύνεται για το 8% των δαπανών για την υγεία και για το 10-13% των θανάτων σε διάφορα μέρη της ΕΕ.

Αυτό που καθιστά την παχυσαρκία δημόσιο ζήτημα είναι το γεγονός ότι η παχυσαρκία και οι συσχετιζόμενες ασθένειες είναι περισσότερο διαδεδομένες μεταξύ των ομάδων με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Τα χαμηλότερα εισοδήματα τείνουν να καταναλώνουν περισσότερο κρέας, κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη, σε αντίθεση με τα υψηλότερα εισοδήματα, που καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, οι φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού, που συνήθως έχουν μικρότερη πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, τείνουν να γυμνάζονται λιγότερο. Το κόστος για την κοινωνία από τις τρέχουσες συνήθειες διατροφής και του τρόπου ζωής που οδηγούν σε παχυσαρκία είναι τεράστιο. Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν το 6% των δαπανών για την υγεία στην ΕΕ, είναι αποτέλεσμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες.

Να σημειώσουμε επίσης, ότι λόγω της απώλειας ανθρώπινων ζωών και της μείωσης της παραγωγικότητας και του συναφούς εισοδήματος, υπάρχει και ένα έμμεσο κόστος που είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το συνολικό κόστος που σχετίζεται με την παχυσαρκία εκτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. Επίσης, οι άνθρωποι που πάσχουν από παχυσαρκία ή από μια χρόνια ασθένεια είναι πιθανότερο να απουσιάζουν από την εργασία λόγω κακής υγείας. Τέλος, άλλες κοινωνικές συνέπειες, όπως οι ελλιπείς επιδόσεις και οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη.

HR Professional: Ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συστήσει έναν αριθμό επιτροπών και οργάνων για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και την προώθηση της σωστής διατροφής, όπως:

 • European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δράσης για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία).
 • European Network on Diet and Physical Activity (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διατροφή και τη Σωματική Άσκηση).
 • Health Promotion in EU Policies (Πολιτικές προαγωγής της υγείας στην ΕΕ).
 • The Action Programme in the field of Public Health (Το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας).

HR Professional: Ποιες είναι οι δράσεις που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Η “Λευκή Βίβλος” της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία εκδόθηκε τον Μάιο του 2007. Φέρνει μια στρατηγική σχέση συνεργασίας και ένα σχέδιο δράσης – τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε συνέχεια των στόχων της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το Δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας: 2008-2013, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκε και το FOOD project.

Οι 3 στόχοι του 2ου προγράμματος Κοινοτικής δράσης είναι:
1. Η βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών
2. Η προώθηση της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία
3. Η συλλογή και διάδοση πληροφοριών για την υγεία και τη γνώση.

HR Professional: Με ποιο τρόπο το FOOD project συνεισφέρει στη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας των καταναλωτών;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Ο χώρος εργασίας είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων και κατά συνέπεια συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών, όπως υπογραμμίζεται από την πλατφόρμα της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία.

Το FOOD project συμβάλλει στην προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, κατά τη διάρκεια της εργασίας, παρέχοντας στους καταναλωτές τα κλειδιά για να κατανοήσουν και να δράσουν. Οι δύο κύριοι στόχοι είναι: Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων προκειμένου να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διατροφή τους και η βελτίωση της ποιότητας των γευμάτων, μέσω της συνεργασίας με τους επαγγελματίες εστίασης.

Επιπρόσθετα, το project σκοπεύει να αξιολογήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες σχετικά με τις διατροφικές πληροφορίες, να συλλέξει τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων, μετά την κατανόηση των αναγκών, να προσαρμόσει τις συστάσεις σε πρακτικούς οδηγούς αλλά και την προσφορά με τη ζήτηση των καταναλωτών, να οργανώσει χρήσιμες εκπαιδεύσεις σε διάφορες χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή μια μεγάλη πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για τους εν λόγω στόχους.

Το project θα φθάσει σε 6 χώρες κατά τη διάρκεια του 2009 και του 2010, καλώντας να συμμετάσχουν στην εκστρατεία 3.000 εταιρείες με περίπου 52.000 υπαλλήλους αλλά και 5.000 εστιατόρια.

HR Professional: Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και τα απαραίτητα βήματα που ακολουθούνται στο πλαίσιο του project;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Τα απαραίτητα βήματα και οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσω των εστιατορίων και των επιχειρήσεων: Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών θα επηρεάσει θετικά τη διατροφική προσφορά των εστιατορίων καθώς και τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των ευρωπαίων καταναλωτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κοινοπραξία προτείνει την διασταύρωση δημόσιας και ιδιωτικής εμπειρογνωμοσύνης και την ενέργεια 5 βημάτων σε διαδοχικές και συμπληρωματικές φάσεις:

1. Απογραφή των υφιστάμενων προγραμμάτων ώστε να γίνουν γνωστές και κατανοητές οι ανάγκες σε κάθε χώρα
2. Ξεχωριστές έρευνες που απευθύνονται σε εργαζομένους και εστιατόρια στις 6 χώρες, σχεδιασμένες σύμφωνα με τα αποτελέσματα απογραφής και την αξία των εμπειρογνωμόνων – τα αποτελέσματα της απογραφής και των ερευνών θα οδηγήσουν σε συστάσεις
3. Πιλοτικά προγράμματα στα εστιατόρια και στις εταιρείες: ανάπτυξη απλών εργαλείων προσαρμοσμένων σε κάθε
στόχο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να δοθούν τα μέσα για να δράσουν και η πρόσβαση σε ισορροπημένο μενού
4. Αξιολόγηση των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων
5. Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών – τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν αυτής.


HR Professional: Ποια είναι τα επίπεδα συνεργασίας και ποιος ο ρόλος των συνεργατών στο συγκεκριμένο project;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Η σημασία των επιδιωκόμενων στόχων του FOOD project προϋποθέτει μια ισχυρή κοινοπραξία, ικανή να εγγυηθεί φιλόδοξα και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Η κοινοπραξία του project αποτελείται από τον Κύριο Συνεργάτη, τους Άμεσους Συνεργάτες και τους Συνεργαζόμενους Εταίρους.

Κύριος Συνεργάτης: έχει επιλεχθεί η Accor Services, εξαιτίας της τεράστιας χρήσης των διατακτικών Ticket Restaurant από 390.000 πελάτες, με 32 εκατομμύρια χρήστες, σε 1,2 εκατ. συνδεδεμένα εστιατόρια.

Άμεσοι Συνεργάτες: συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα στάδια του έργου προσφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Η συνεργασία των εταίρων εγγυάται μια μεγάλη προστιθέμενη αξία για τον πυρήνα αλλά και τα αποτελέσματα του FOOD project.

 • Ακαδημίες:
  – Karolinska Institutet (KI)
  – University of Perugia (UP)
  – Paul Bocuse Institute (IPB)
 • Υπουργεία υγείας
  – Spanish Agency of Food Security and Nutrition (AESAN)
  – Belgian Public Health Ministry (SPF SP)
 • Διατροφολόγοι
  – High School Lucia de Brouckθre – Information and Research Center about Food Intolerances and Hygiene (HELdB-CIRIHA)
  – Mediterranean Diet Foundation (FDM)
   – Stop Obesity (STOB)
 • Accor Services (ανά χώρα, business units)

Συνεργαζόμενοι εταίροι: Οι συνεργαζόμενοι εταίροι είναι εξωτερικοί σύμβουλοι από διάφορους τομείς, με κύρια καθήκοντα:

 • την ανάλυση των “πιλότων” και τα αποτελέσματα των δράσεων.
 • να ανταλλάσσουν ιδέες και να προσφέρουν στο project την εμπειρία τους.
 • να παρέχουν συμβουλές και συστάσεις υπογραμμίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι  προσφέρουν την πολύτιμη εμπειρία τους και βοηθούν την Κοινοπραξία για την ανάπτυξη του σχεδίου. Εποπτεύουν επίσης τα εργαλεία επικοινωνίας που αποσκοπούν στο πλαίσιο του έργου.

 • EU projects (Move Europe, FOOD Pro-Fit).
 • Universities (University of Lyon, City University of London).
 • International Labor Organisation (ILO).
 • Ministry of health (Sweden – Key Hole programme).
 • Associations, networks – restaurants and world of work (EuroToques, ENWHP).

HR Professional: Ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της Accor Services;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Η Accor Services είναι υπερήφανος Κύριος Συνεργάτης του FOOD project και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του έργου και για τη διάδοση των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων.

Προσφέροντας στενή συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η Accor Services  επιχειρεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τη διατακτική γεύματος (με 32 εκατομμύρια χρήστες και 1,2 εκατ. συνδεδεμένα εστιατόρια) για την προώθηση μηνυμάτων σε κοινά που είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις μαζικά.

Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι απόλυτα σύμφωνο με το πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης Earth Guest του Ομίλου της Accor, στο οποίο η ισορροπημένη διατροφή είναι μία από τις 8 προτεραιότητες.


HR Professional: Πώς αποφασίσατε να συμμετέχετε σε μια τέτοια δραστηριότητα;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Ένας από τους κυριότερους στόχους μας είναι η προάσπιση της σωστής διατροφής και η εκπαίδευση του κόσμου για το πόσο σημαντικό είναι να τρώμε σωστά, δίνοντας έμφαση στο χώρο εργασίας, όπου συχνά ο περισσότερος κόσμος αμελεί τη διατροφή του. Σωστή διατροφή στην εργασία σημαίνει βελτίωση στην υγεία και τη διάθεση, καλύτερη φυσική κατάσταση και μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Δεν είναι τυχαίο, ότι σε όλη την Ευρώπη ο θεσμός του διαλείμματος για φαγητό (lunch break) είναι νομικά κατοχυρωμένος. Μάλιστα, στα πιο αναπτυγμένα κράτη της Ε.Ε. είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του εργοδότη στο κόστος του προσφερόμενου φαγητού (με διατακτικές, catering κτλ).

Εκείνο που θέλουμε, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό σε πρώτο επίπεδο από όλους είναι η μεγάλη σημασία του γεύματος στην εργασία και η αντιμετώπισή του ως απαραίτητο εργαλείο για να εκτελέσει ο εργαζόμενος τη δουλειά του, εξίσου απαραίτητου με το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή.

Με όχημα το Ticket Restaurant, η Accor Services έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει χιλιάδες κόσμο καθημερινά και να επικοινωνήσει τα μηνύματα ενός τόσο σημαντικού θέματος. Η αρχή εξάλλου έχει ήδη γίνει, όταν το 2006 επικοινωνήσαμε με μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας σε συνεργασία με την Accor Services, μέσω του διακεκριμένου ερευνητή και συγγραφέα Christopher Wanjek, συνδέοντας άμεσα το φαγητό στην εργασία με την αποδοτικότητα.

Η έρευνα έδειξε ότι η εξασφάλιση πρόσβασης των εργαζομένων σε θρεπτικό, ασφαλές και οικονομικό φαγητό, με αρκετό χρόνο διαλείμματος για να το απολαύσουν και αξιοπρεπείς συνθήκες για την κατανάλωσή του, δεν είναι μόνο σημαντική από κοινωνικής πλευράς και οικονομικά εφικτή, αλλά αποτελεί και μια επικερδή επιχειρηματική πρακτική.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν δυσμενείς βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση. Οι εργοδότες πρέπει να καταλάβουν ότι η κακή διατροφή συνδέεται με συχνές απουσίες, ασθένειες, χαμηλό ηθικό και υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων. Μετά την αναγνώριση της ανάγκης, τίθεται το ζήτημα του σχεδιασμού ενός προγράμματος παροχής γεύματος στην εργασία επιλέγοντας από πληθώρα λύσεων (διατακτικές διατροφής, κυλικείο, αίθουσες φαγητού κτλ).

Η έρευνα που εκπόνησε ο Wanjek αποδεικνύει ότι οι διατακτικές γεύματος, όπως η Ticket Restaurant, αποτελούν τον πλέον αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να συμβάλλει στη διατροφή των εργαζομένων του.

Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι ότι επιτρέπουν στον εργαζόμενο να επιλέξει τo γεύμα του, σύμφωνα με τις δικές του ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες.

HR Professional: Η Accor Services είναι μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία. Πριν από ένα χρόνο (Νοέμβριος 2008) είχαμε μιλήσει για τη συνδρομή σας στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Φέτος για το FOOD. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Κωνσταντίνος Κουβόπουλος: Πράγματι, στόχος μας είναι να προσπαθούμε να εμπλεκόμαστε ενεργά σε δραστηριότητες που προωθούν και υποστηρίζουν το ευρύτερο καλό. Πέρυσι είχαμε την ευκαιρία, εκτός της συνεργασίας μας για συνεχόμενη χρονιά με τους Γιατρούς χωρίς σύνορα, να βοηθήσουμε την ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», μία οργάνωση που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης και υποσιτισμού, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς.

Τα επόμενά μας βήματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη συμμετοχή μας σε μία καινούργια φιλόδοξη ιδέα του Ομίλου Accor, το Accor Foundation. Το 2008, η Accor δημιούργησε ένα ίδρυμα με σκοπό την υποστήριξη και την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης των εργαζομένων της. Το ίδρυμα αποτελείται από τα 150.000 μέλη του προσωπικού της Accor, σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Τα μέλη καλούνται να υποβάλλουν τις ιδέες τους και το ίδρυμα τις αξιολογεί και αποφασίζει για την υλοποίησή τους.

Το Accor Foundation αποσκοπεί στη σύνδεση των πολιτισμών και την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη του ατόμου και την ένταξή του στην κοινότητα, μέσα από τέσσερις τομείς παρέμβασης:
Τοπική τεχνογνωσία – Υποστηρίζοντας κοινωνικο-οικονομικές πρωτοβουλίες και υπογραμμίζοντας τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές.
Κατάρτιση και Ένταξη – Ενθαρρύνοντας την ένταξη νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ηλικίας 15 έως 30.
Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά – Συμβάλλοντας στην επίδραση του πολιτισμού των χωρών όπου η Accor είναι παρούσα.
Ανθρωπιστική και έκτακτη ανάγκη – Περιστασιακά, να βοηθήσει τους πληθυσμούς σε πολύ δυσχερή θέση και να ανταποκριθεί σε ανθρωπιστικές καταστροφές.

Το Accor Foundation αποτελεί για εμάς το επόμενο μεγάλο βήμα στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παροτρύνοντας το προσωπικό στην εταιρεία να υποβάλλει τις δικές του ιδέες και εμπλέκοντας την εταιρεία στην υποστήριξη των προγραμμάτων που τρέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή την στιγμή, ήδη υλοποιούνται προγράμματα σε Αλγερία, Γαλλία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Αυστραλία, Καμερούν και Ινδία.