Δέκα «leader» στην τηλεπικοινωνιακή αγορά προσδοκά να δημιουργήσει ο Όμιλος ΟΤΕ, υλοποιώντας το πρώτο ΟΤΕ-Cosmote Graduate Trainee Program που απευθύνεται σε άτομα μέχρι 28 ετών με πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία σε ένα διεθνές εργασιακό περιβάλλον και να γίνουν οι αυριανοί ηγέτες. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν ήδη ξεκινήσει και θα μπορούν κατατίθενται έως τις 30 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η εταιρεία έχει σχεδιάσει αντίστοιχο πρόγραμμα για την αξιοποίηση στελεχών που εργάζονται ήδη στον Όμιλο. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2015 με 18μηνη διάρκεια και αφορά σε τριάντα εργαζόμενους. «Η επένδυση σε νέους ανθρώπους είναι επένδυση στο μέλλον. Το πρόγραμμα επενδύει σε νέους ανθρώπους και τους παρέχει τα μέσα για να εξελιχθούν σε εξαίρετους, ολοκληρωμένους managers. Ο ΟΤΕ του σήμερα είναι μεγάλο σχολείο και μπορεί να δημιουργήσει τους ηγέτες του αύριο», υποστήριξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.