Ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης των δυο προγραμμάτων που θα πραγματοποιήσει η διοίκηση του οργανισμού με στόχο τη μείωση του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα λάβουν μια επιστολή η οποία θα αναφέρει τους όρους, αλλά και το τελικό ποσό αποζημίωσης που θα λάβουν, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η υλοποίηση του προγράμματος απόλυσης για όσους εργαζομένους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εθελουσία και εργάζονται στον ΟΤΕ από 15 έως και 32 χρόνια.