Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που θα αφορά περίπου 700 εργαζομένους ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΤΕ κυρίως για τους υπαλλήλους του ΟΤΕ.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίησή του εκτιμάται σε 85 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η εταιρεία επωμίζεται το σύνολο του κόστους. Τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων ΟΤΕ που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση προβλέπουν, μεταξύ άλλων τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου με στόχο την αναπλήρωση μεγάλου μέρους των σημερινών καθαρών αποδοχών του εργαζομένου μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης (από 60% έως 90% περίπου, ανάλογα το πρόγραμμα που συμμετέχουν), την προβλεπόμενη για το προσωπικό του ΟΤΕ αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.