Συμφωνήθηκε, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Διοίκησης του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, το πλαίσιο σύναψης τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι βασικότεροι όροι περιλαμβάνουν:

  • Εξασφάλιση της εργασίας για το τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην επιβάλει εκ περιτροπής εργασία ούτε να προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους κατά το διάστημα ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης που θα υπογραφεί.
  • Μείωση κόστους προσωπικού. Οι μισθολογικές βαθμίδες θα είναι μειωμένες κατά 12% το 2012, κατά 11% το 2013 και κατά 10% το 2014 έναντι των σημερινών και επανέρχονται στα σημερινά επίπεδα από 1.1.2015.
  • Μείωση εβδομαδιαίου ωραρίου. Το ωράριο πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται σε 35 ώρες εβδομαδιαίως και επανέρχεται στις 40 ώρες από 1.1.2015.

Η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση στα αρμόδια όργανα των μερών.