Στη διεύρυνση της συνεργασίας τους προχώρησαν η OTEAcademy και η Microsoft Ελλάς. Η συνεργασία αφορά στην παροχή από την OTEAcademy, ως Certified Partner Learning Solutions (C.P.L.S.) Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Λύσεων με την αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών Microsoft Learning.

Η OTEAcademy, ως C.P.L.S. της Microsoft παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη εκπαίδευση, η οποία καταλήγει σε διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση στις τεχνολογίες Microsoft.

Επιπλέον, η OTEAcademy διαθέτει πιστοποιημένους εισηγητές στο αντικείμενο που διδάσκουν, το αντίστοιχα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και συγκεκριμένο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με μεθοδευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και σύστημα συνολικής αξιολόγησης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. H πιστοποίηση εξασφαλίζει στις εταιρείες, την υψηλότερη απόδοση των στελεχών τους καθώς αναγνωρίζεται το επίπεδο γνώσεών τους, με βάση τα πρότυπα της παγκόσμιας βιομηχανίας πληροφορικής.