Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει εκπαίδευση στις απαραίτητες δεξιότητες για την προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή, για στελέχη και επιχειρήσεις, ξεκινάει στην OTEAcademy, τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, το «Transformation Hub | The Masterclass Series» αποτελείται από πέντε ολοήμερα αγγλόφωνα Masterclasses που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και 1 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy, στο Μαρούσι.