Τα επαγγέλματα που δεν είναι κατοχυρωμένα, αναλαμβάνει να πιστοποιεί ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) στο εξής μέσω της εταιρείας PrCert Hellas που εξαγόρασε.

Η πιστοποίηση αυτή δεν αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα ορισμένων κλάδων, (π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, κ.λπ.), τα οποία είναι ήδη θεσμικά κατοχυρωμένα. Mε την πιστοποίηση αυτή θα μπορεί ο κάθε επαγγελματίας, προκειμένου ν’ αναλάβει μία θέση, να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες. Η πιστοποίηση των επαγγελματιών αυτών, καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων αποκτά ο κάθε επαγγελματίας την αντίστοιχη εξειδίκευση, βασίζεται σε διεθνή πρότυπα.