Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη από την ΟΤΟΕ και τις Τράπεζες για 3 χρόνια το διάστημα 2016 με 2018, ολοκληρώνοντας μία προσπάθεια διαπραγματεύσεων, που διήρκησαν σχεδόν τρεις μήνες. Το πλαίσιο της συμφωνίας είχε ολοκληρωθεί την πριν από 2 εβδομάδες και στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ με μεγάλη πλειοψηφία.

Με τη σύμβαση αυτή διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου και προστατεύεται η Απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των Τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών και κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας. Επιπρόσθετα, ξεκινάει η διαδικασία μεταξύ Τραπεζών – ΟΤΟΕ (σε τεχνικό επίπεδο) στη κατεύθυνση δημιουργίας κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους στο πλαίσιο υλοποίησης ενός μεγάλου στόχου με ιδιαίτερη θεσμική αξία, στον οποίο ομόθυμα συμφώνησαν και οι δύο πλευρές. Τέλος, εκδηλώνεται έμπρακτα και κατοχυρώνεται η φροντίδα και η ιδιαίτερη οφειλόμενη μεταχείριση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ενώ με την ακροτελεύτια διάταξη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.