Ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ενέργειας στους οικιακούς χρήστες θα μπορούσε να δημιουργήσει 20.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ουαλία, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση.

«Περιορίζοντας τον άνθρακα δημιουργούνται θέσεις εργασίας», είναι το κεντρικό μήνυμα της έρευνας που έγινε από τον Dr Calvin Jones του Πανεπιστημίου του Cardiff και η οποία προσφέρει πρακτικά μέτρα για την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλλαγή του κλίματος τονώνοντας ταυτόχρονα την απασχόληση.

Η επιτροπή Stop Climate Chaos Cymru, εκτιμά ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα σπίτια θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 60%, εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές σε 400.000 κατοικίες στην Ουαλία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι λογαριασμοί για καύσιμα.

Η έκθεση εξετάζει, επίσης, την αντιμετώπιση της οδικής συμφόρησης, την προώθηση των πράσινων μεταφορών και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Ο Dr C. Jones, δήλωσε σχετικά ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις, αλλά είναι προσιτό σε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δημιουργεί 20.000 θέσεις εργασίας και φέρνει δισεκατομμύρια λίρες στην ουαλική οικονομία».