Η Masterlease Hellas σε συνεργασία με την Randstad Hellas προσέφερε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής επανατοποθέτησης, κατόπιν ανακοίνωσης ότι σταματάει προσωρινά τη μίσθωση καινούργιων αυτοκινήτων, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις.

Στόχος του προγράμματος επαγγελματικής επανατοποθέτησης είναι η υποστήριξη των εργαζομένων στην εξεύρεση της επόμενης θέσης εργασίας τους.

Το πρόγραμμα, προσφέρθηκε σε μέλη των τμημάτων Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Γραμματειακής Υποστήριξης και Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Iζαμπέλ Μoζέρ (σύμβουλο, υπεύθυνη του έργου και Head of HR Solutions – Randstad Hellas) στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected], για οποιαδήποτε διευκρίνιση για το πρόγραμμα, τους υποψηφίους ή αγγελία θέσεων.

Σε περίπτωση που προσληφθεί κάποιο από τα παραπάνω μέλη από κάποια εταιρεία, και εφόσον η Randstad δε διαχειρίζεται τη θέση, δε θα διεκδικήσει καμία αμοιβή δεδομένου ότι καλύπτεται από τους εργοδότες τους.