Το 76% των ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου και της κυβέρνησης πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι το κλειδί για να δοθεί η δυνατότητα σε πληθυσμούς που είναι παραδοσιακά αποκλεισμένοι να συμμετάσχουν στην οικονομία. Αυτό αναδεικνύει η νέα παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η Oxford Economics και που παρουσίασε η HP.

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη σε στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και των κυβερνητικών αξιωματούχων από 10 χώρες. Ειδικότερα, βάσει των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης έρευνας, οι 3 στους 4 ηγέτες πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι το κλειδί για την επέκταση των οικονομικών ευκαιριών (76%) και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει στην πρόοδο προς την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και κοινωνικού αντίκτυπου (76%).

Επιπλέον, οι διευθυντές των επιχειρήσεων είτε χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη είτε σχεδιάζουν να το κάνουν τα επόμενα 1-2 χρόνια, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, όπως η αύξηση της πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση (90%), η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (89%) και η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού (86%).

Την ίδια στιγμή, περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει εκτός δικτύου, γεγονός που κοστίζει στον κόσμο δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένο ΑΕΠ κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα, το ψηφιακό χάσμα αυξάνεται από την έλευση της τεχνολογίας και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει αυτές τις ανισότητες εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα της Oxford Economics, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν την έλλειψη δεξιοτήτων ως κορυφαίο εμπόδιο για την επίτευξη βασικών οργανωτικών στόχων, με μόνο την οικονομική αστάθεια να κατατάσσεται υψηλότερα.