Για τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο και στη νέα εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται μίλησε στο Workforce o Παντελής Κούζης, General Manager της ΕΚΑ Hellas SA. Με αφορμή τα νέα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, ο Π. Κούζης εξήγησε ότι επιδίωξη ήταν να δοθεί μια βιομηχανική προσέγγιση στην open plan διάταξη του χώρου, αλλά και στο design, ενώ εστίασε στη σημασία του mobility και flexibility κατά τον σχεδιασμό των νέων γραφείων.

Ως προς τη γενικότερη τάση που επικρατεί ο Π. Κούζης υποστήριξε πως «η δυναμική της αγοράς διαμορφώνεται από τις ανάγκες των ανθρώπων, την τεχνολογία και ασφαλώς την αγορά ακινήτων» και συμπλήρωσε ότι η πανδημική κρίση έχει προσφέρει μια ευκαιρία για την ανάπτυξη του unofficial collaboration, καθώς η νέα πραγματικότητα επιτρέπει το socialization και το remote working. «Ο εργασιακός χώρος ξεφεύγει από τα παραδοσιακά μοντέλα των κλειστών γραφείων, καθώς υπάρχει πλέον ανάγκη για συνεργασία και όχι για ατομική εργασία. Αυτό σημαίνει ότι και οι ηγέτες δεν πρέπει να είναι απομονωμένοι, αλλά να βρίσκονται έξω, να κινούνται και να συνομιλούν με τους εργαζόμενους» υπογράμμισε και σημείωσε ότι η πανδημία δεν δημιούργησε τις νέες αυτές τάσεις αλλά απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις που ήταν αναμενόμενο ότι θα εμφανιζόντουσαν στον εργασιακό χώρο, ίσως σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Οι ζώνες του νέου εργασιακού χώρου
Σύμφωνα με τον General Manager της ΕΚΑ Hellas, οι νέες ανάγκες απαιτούν τη διαφορετική διαμόρφωση του χώρου των γραφείων, ο οποίος μπορεί να διαθέτει διαφορετικές ζώνες εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους και τις αποστολές των εργαζομένων. Η πρώτη ζώνη αφορά τους «Residents», δηλαδή τα άτομα που εργάζονται σε τμήματα όπως το Λογιστήριο ή το HR που δεν μετακινούνται συχνά. Η δεύτερη ζώνη σχετίζεται με τους «Nomads», δηλαδή με εργαζόμενους που κινούνται συνεχώς και, παρότι θα χρειαστούν κάποια θέση στο γραφείο, αυτή δεν χρειάζεται να είναι μόνιμη.

Σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων ανήκουν για παράδειγμα οι πωλητές ή οι τεχνικοί υποστήριξης. Η τρίτη ζώνη αφορά τη δημιουργία Meeting Areas-Points, τα οποία θα ευνοούν το briefing και το γρήγορα collaboration, ενώ την τέταρτη ζώνη αποτελεί το work café, ένας χώρος μέσα στον οποίο θα ενθαρρύνετε η αλληλεπίδραση, το socializing, το co-working άρα και η ανάπτυξη νέων ιδεών που θα οδηγήσουν στη δημιουργικότητα και στην καινοτομία στον οργανισμό. Ο νέος αυτό εργασιακός και πολυζωνικός χώρος είναι δυναμικός και θα επιτρέπει την γρήγορη μετάλλαξη και μετάβαση σε διαφορετικού τύπου και είδους εργασιακά περιβάλλοντα.