Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών αναφερόμενος τόσο στο δημογραφικό όσο και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Κατά την ομιλία του τόνισε ότι «με δεδομένο ότι τα περισσότερα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης παραμένουν κυρίως διανεμητικά, δηλαδή οι συντάξεις που καταβάλλονται σήμερα χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζομένων, γίνεται αντιληπτό πως η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη χρηματοδότησή τους.

Κατά συνέπεια, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει μέτρα ανάσχεσης της αύξησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ενίσχυσης των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων των συνταξιοδοτικών συστημάτων οι οποίοι δεν είναι εκτεθειμένοι στο δημογραφικό κίνδυνο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προκλήσεις που φέρνει η γήρανση του πληθυσμού στη λειτουργία των συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας, «οι οποίες αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε αύξηση των δαπανών του κράτους πρόνοιας για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας».

Όπως τόνισε ο Π. Τσακλόγλου, «σε αυτό το πλαίσιο, η κατανομή των κοινωνικών δαπανών θα πρέπει να γίνει με τρόπο δίκαιο ώστε το κοινωνικό κράτος να επιτελεί το σκοπό του ολοκληρωμένα τόσο απέναντι στην παρούσα όσο και στις μελλοντικές γενεές». Αναφερόμενος δε στο δημογραφικό επισήμανε πως οι διαθέσιμες δημογραφικές προβλέψεις δείχνουν ότι «οδεύουμε σε μια κοινωνία η οποία θα είναι και μικρότερη αριθμητικά και γηραιότερη από άποψη ηλικίας».

Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και όλο και περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως είπε, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης, οι αναπτυγμένες χώρες έχουν πάρει μέτρα για τον περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ (κατάργηση κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση, αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης, σύνδεση ορίων συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης, κ.λπ.) αλλά και δημιουργία ή ενίσχυση κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, συμπληρωματικών προς τα υφιστάμενα διανεμητικά συστήματα.

Και ο Υφυπουργός Εργασίας κατέληξε: «Οι αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι διαθέσιμες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι αν δεν αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού το συνταξιοδοτικό σύστημά μας είναι βιώσιμο, παρά την αναμενόμενη αρνητική επίδραση των δημογραφικών μεταβολών».