Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ιδρύει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Deloitte Ελλάδος, με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών Τμημάτων, εκτός αυτών της Πληροφορικής, για επανειδίκευση και ανακατεύθυνση (reskilling/conversion) των προσόντων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες άμεσης απασχόλησης.

Τη συμφωνία για την ίδρυση του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Συστημάτων Λογισμικού» (MSc in Enterprise Software Systems Development), υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος και ο Πρόεδρος του Deloitte Competence Center και Partner της Deloitte, Βασίλης Καφάτος, παρουσία του Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Jerrier (Jerry) Ismail.

Επισημαίνεται πως, μέσω του εν λόγω ΠΜΣ, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές για την αξιοποίηση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα αλλά και ήπιες δεξιότητες (soft skills).