Τη Χάρτα Διαφορετικότητας υπέγραψε τη Δευτέρα 30 Μαΐου το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θέλοντας να συμβάλλει δυναμικά στη διαμόρφωση συνθηκών και πλαισίων εφαρμογής της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της δημιουργικής ένταξης της διαφορετικότητας των ατόμων σε όλο το εύρος της πανεπιστημιακής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ, το ΠΑ.ΜΑΚ. σχεδιάζει από το νέο ακαδημαϊκό έτος ενημερωτικές εκδηλώσεις φοιτητών και αποφοίτων, εκπαιδεύσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας και τη δημιουργία «Diversity Ambassadors», οι οποίοι, υπό το συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης, θα υλοποιούν ενημερώσεις και θα συμμετέχουν σε δράσεις συναφούς θεματολογίας.