Για μία γενικευμένη κρίση της απασχόλησης, που απειλεί τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης, προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει κανένα θαυματουργό φάρμακο για να θεραπεύσει την κατάσταση.

Σε μελέτη της για την παγκόσμια απασχόληση η Τράπεζα εκτιμά πως πρέπει να δημιουργηθούν 600 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι το 2030, για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση στην απασχόληση είναι γενικευμένη», σχολίασε ο Νάιτζελ Τουζ, ο αρμόδιος για την απασχόληση διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Το δείχνει σαφώς η μελέτη, υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας και θέσεων εξειδικευμένης εργασίας». Εξίσου ανησυχητικό, πρόσθεσε, είναι ότι «οι μισθολογικές και εισοδηματικές ανισότητες διευρύνονται σε πολλές χώρες της G20 παρά την πρόοδο σε ορισμένες χώρες με αναδυόμενη οικονομία, όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική».

Γενικά, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι υψηλότερος στις αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, χάρη σε κινητήριες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Βραζιλία, αλλά οι προοπτικές δεν είναι θετικές, δήλωσε ο Ν. Τουζ. «Οι παρούσες προβολές είναι απαισιόδοξες. Σημαντικά προβλήματα διαφαίνονται στον ορίζοντα». Σύμφωνα με την έκθεση που καταρτίσθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι στις χώρες της G20, ενώ 447 εκατομμύρια θεωρούνται «φτωχοί εργαζόμενοι» που ζουν με λιγότερα από δύο δολάρια ημερησίως.