Η μελέτη με τίτλο «IDC MarketScape: Παγκόσμια έρευνα για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ταλέντων, για το έτος 2011» αξιολογεί τις δυνατότητες αλλά και την επιχειρηματική στρατηγική κορυφαίων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξετάζει ένα σύνολο παραμέτρων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης ταλέντων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με την IDC, η PwC είναι ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την αξιοποίηση των ταλέντων σε επιχειρήσεις. Έχει ηγετική θέση σε θέματα αξιολόγησης και ενδυνάμωσης εταιρικής κουλτούρας, αλλά και ιδιαίτερα καινοτόμα προσέγγιση σε έργα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμα, σύμφωνα με τη μελέτη, η PwC είναι μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διεθνώς, που μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά προσπάθειες περιορισμού του κόστους, σε συνδυασμό με δράσεις των επιχειρήσεων για αξιοποίηση και διακράτηση των ταλέντων τους.

Η PwC έλαβε επίσης πρόσφατα τον τίτλο του ηγέτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης σύμφωνα με τη έρευνα «IDC MarketScape: Παγκόσμια ανάλυση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης για το έτος 2011» καθώς και τον τίτλο «IDC MarketScape Major Player» σε παγκόσμιο επίπεδο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δημοσίου τομέα.